Mijn werk voor de Rottige Meente zal bestaat uit de installatie “”De Samenhang’’

De natuurlijke processen gebruiken als handlanger. Het bouwen met materialen uit die omgeving. Ingrepen, soms van tijdelijke aard, ontwikkelen zich onder invloed van de groeiende natuur of weersgesteldheid. Het materiaal en het proces zijn het uitgangspunt. Het spoor van verzamelen en eigen kracht vormen deze aardse materialen.

Lid:
NKvB ( Ned. Kring van Beeldhouwers)
AiNIN (art in nature int.)

www.johansietzema.nl