De Ramsar familie op reis
Toelichting op de bijdrage van Dolph Kessler aan de kunstroute ”into the wetlands”.
Versie 11 februari 2018

Eind januari 2018 bezoek ik de Rottige Meenthe voor het eerst. Een mooi gebied. Na de eeuwigdurende herfst van 2017 is het eindelijk een keer wat mooier weer. Ik loop er doorheen, zie mogelijkheden. Een paar bomen, daar zou je foto’s tussen kunnen hangen. Maar welke foto’s ? Meedoen aan een buitenlocatie betekent voor mij dat er verbindingen gezocht moeten worden tussen de “tentoonstellingsruimte” en het onderwerp.

Ik oriënteer mij via het internet op het onderwerp. Na een paar zoektermen wordt het interessant en kom ik op de site van de Conventie van Ramsar, een internationale wetland organisatie. Ook de Rottige Meenthe is één van de 42 aangewezen Nederlandse gebieden. Totaal zijn er wereld wijd maar liefst 2200 gebieden aangesloten.
Ik lees op wikipedia het volgende: De Conventie van Ramsar is een internationale overeenkomst inzake watergebieden (draslanden) die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. De overeenkomst is genoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar begin 1971 de “International Conference on Wetlands and Waterfowl” plaatsvond (internationale conferentie inzake draslanden en watervogels). Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming. Het doel van deze overeenkomst is “het behoud en het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door middel van plaatselijke, regionale en nationale acties en internationale samenwerking, als bijdrage aan het tot stand komen van een duurzame ontwikkeling in de gehele wereld”.
De overeenkomst trad in werking op 21 december 1975. Het bureau van de Conventie van Ramsar bevindt zich in Gland (Zwitserland).

Ik vind het een boeiend gegeven. De oudste internationale overeenkomst inzake milieubescherming. Watervogels als verbindende factor voor internationaal milieu beleid, dwars door allerlei geopolitieke belangen heen. Lang leve de vogelaars.
Ik besluit mijn eigen foto’s dit keer maar eens niet de voorrang te geven. Ik ga de wetlands die er in de wereld zijn met elkaar verbinden door een groot aantal kleine foto’s op A 5 formaat te laten zien die ik van het internet haal. Daarbij beperk ik mij tot de wetlands die door de mens gemaakt zijn. Binnen de Ramsar organisatie zijn dat er ongeveer 600.
En ik beperk me tot de kleinschalige wetlands, vergelijkbaar met de omvang van de Rottige Meenthe. (om en nabij 2500 ha).

Uiteindelijk zijn er tijdens de “kunstroute into the Wetlands” op twee locaties vele verschillende foto’s te zien van wetlands over de hele wereld. De Ramsar familie op reis.

www.dolphkessler.nl